Prva generacija malih maturanata devetogodišnjeg školovanja je završila svoje osnovno obrazovanje. Ovako su izgledali nakon posljednjeg časa u našoj školi.

maturanti1

23 učenika IX-1 razreda sa razrednicom Aminom

Danas, 26. juna, je u našoj školi bilo svečano zbog njih. Ovaj kraj je zapravo njihov put ka novom početku u školovanju i životu uopće. Svaka od 23 male glave ima neku svoju veliku ideju, veliku želju za uspjehom. Neka je možda još u dilemi o izboru srednje škole.
Danas, nakon uspješno realiziranih ispita eksterne mature ponovo su bili u svojim klupama.
maturanti2maturanti3
Direktor im se obratio čestitavši im na uspješno okončanom završetku osnovnog obrazovanja i dobro pokazanom znanju na eksternoj maturi. Potom se dirljivim riječima obratila razrednica Amina Sućeska nakon čega se pristupilo oficijelnom dijelu. Svaki učenik dobio je odgovarajuću dokumentaciju, a onim najboljim dodjeljene su i pohvale.

 

Upriličena je podjela:

1.Svjedodžbi o završenoj osnovnoj školi,

2.Uvjerenja o postignutom uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole te

3.Uvjerenja  o  rezultatima  postignutim  na eksternoj  maturi  (Obrazac EM-4) i

4.Podataka o ostvarenom broju bodova za upis u srednju školu u Kantonu Sarajevo (Obrazac EM-5)