Nastavljena je i ove školske godine realizacija projekta “Policajac u lokalnoj zajednici” u našoj školi. U četvrtak, 29.11.2017. godine, sa početkom u 08.50 sati, započela su kratka edukativna predavanja za učenike od I do IX razreda na časovima Odjeljenske zajednice i u sklopu vannastavnih aktivnosti. Predavanja će biti realizirana i u petak te naredni ponedjeljak.

   Svrha projekta je jačanje primarne prevencije vršnjačkog nasilja i vandalizma te nasilja u porodici i nasilja nad ženama, rizičnih i društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih, zlouporabe droga i ostalih sredstava ovisnosti, smanjivanje rizika od trgovanja i krijumčarenja ljudi, opasnostima pirotehnike te jačanje saobraćajne kulture. Učenici su imali mogućnost postaviti brojna pitanja i riješiti mnoge dileme u vezi sa ulogom policije u društvu.

   Predavanje u okviru projekta “Policajac u lokalnoj zajednici” realizirao je policijski službenik Fahrudin Halilović iz Policijske stanice Stari Grad. Predavanjima je koordinirala pedagogica Irma Bozalija.