U kratkoj posjeti naše škole, bili su učenici naše pobratimske škole iz Oboraca kod Donjeg Vakufa. Učenici su bili u pratnji direktora Mustafe Hodžića i dva nastavnika. Tom prilikom razgovarano je o daljnjim oblicima saradnje naše dvije škole. Ova posjeta ima i simbolički značaj jer je tačno prije godinu dana, tačnije 19. 02. 2016. godine, potpisan Sporazum o saradnji naših škola pod pokroviteljstvom Općine Stari Grad.