Na prijedlog Službe za obrazovanje, kulturu i sport Općine Stari Grad, a nakon inicijative direktora “Treće osnovne škole” Oborci kod Donjeg Vakufa, gospodina Mustafe Hodžića, koju su podržali Nastavničko vijeće i Školski odbor naše škole, krenulo se u realizaciju uspostavljanja Sporazuma o prijateljstvu i saradnji naše dvije škole.
      U petak, 19.02.2016. godine  u jutarnjim satima u organizaciji načelnika Općine Stari Grad, Ibrahima Hadžibajrića, upriličena je posjeta mjestu Oborci kod Donjeg Vakufa i tamošnjoj “Trećoj osnovnoj školi“. Uz načelnika, delegaciju Općine sačinjavali su: pomoćnica načelnika Amina Deljković te Selma Velić, Mehmed Janjoš i Senida Fočo. Našu školu su predstavljali direktor, Kerim Fejzagić, pedagogica Emina Hrnjić i član Školskog odbora Enida Osmanagić.
Oko 10, 30 sati  predstavnici naše škole i delegacija iz Oćine su srdačno dočekani od direktora Mustafe Hodžića i njegovih saradnika u Oborcima.treca osnovna skola Oborcitreca osnovna skola Oborci 3 Uslijedilo je upoznavanje i drženje sa članovima kolektiva i učenicima škole u Oborcima. Srdačni domaćini su treca osnovna skola oborci1upoznali naše predstavnike sa historijatom škole, nazivima koje je imala do sada i pokazana su oba objekta škole, centralna škola i područna škola “Šeherdžik” . treca osnovna skola Oborci 5U područnoj školi nastavu pohađaju učenici razredne nastave u dva kombinirana odjeljenja. U obje škole nastavu ukupno pohađaju 192 učenika i imaju ukupno 8 odjeljenja od čega su u svakom objektu po dva kombinirana odjeljenja.
***

U 13, 30 sati upriličeno je svečano potpisivanje Sporazuma o prijateljstvu i saradnji između naše dvije škole.Sam čin uveličalo je prisustvo načelnika Općine Stari Grad, Ibrahima Hadžibajrića. Domaćini su se prigodnim zanimljivim programom podrudili da pomoću videozapisa predstave obje škole.
Polazeći od civilizacijske potrebe ostvarivanja prijateljstva, saradnje i uvažavanja ljudi, gradova, općina i škola, direktori JU OŠ “Treća osnovna škola Oborci”-Donji Vakuf i JU OŠ “Šejh Muhamed-ef. Hadžijamaković”-Sarajevo, svečano su potpisali Sporazum kojim je definirana obaveza škola da, na osnovama istinskog međusobnog uvažavanja, uspostavljaju različite oblike saradnje u oblasti obrazovanja, kulture, sporta i razmjeni ideja, dijeljenja pozitivne prakse i realizacije zajedničkih projekata.
sporazum1

????????????????????????????????????

by Harun Rujanac Photography,


sporazumPotpisnici Sporazuma utvrđuju zajedničku obavezu da doprinose razvoju i jačanju škola, lokalne samouprave i međusobnom povezivanju te da obogaćuju svestrane odnose i sadržaje kao prilog snažnijem i uspješnijem povezivanju učenika, nastavnika i drugog školskog osoblja, kao i razvoju bratskih odnosa škola. U cilju efikasnije saradnje škole će organizirati zajedničke sastanke, seminare, susrete, kulturno-sportske manifestacije, kao i uzajamne posjete najmanje jednom godišnje u svakoj od škola, kada će se pripremiti i zajednički program aktivnosti. Kad je Sporazum potpisan, uslijedilo je uručivanje simboličnih poklona, a potom i prigodno obraćanje direktora i načelnika Općine.
Direktor Mustafa Hodžić zahvalio se Općini Stari Grad na podršci i pomoći pri uspostavljanju kontakta sa našom školom te naglasio kako će saradnja biti usmjerena u pravcu obrazovanja, kulture i sporta. Našem direktoru je predložio da se već u aprilu organizira zajednička posjeta naših škola Srebrenici i Potočarima.
Naš direktor se zahvalio domaćinima na srdačnoj i toploj dobrodošlici. Istakao je da će u predstojećem periodu nastojati povezati nastavnike i učenike ovih škola te realizirati zajedničke projekte u različitim oblastima.
Načelnik Općine Stari Grad kazao je da je ova jedinica lokalne samouprave u prethodnom periodu sa “Trećom osnovnom školom”-Oborci već realizirala nekoliko projekata, naglasivši da će Općina podržavati sve projekte koje ove dvije škole budu realizirale, a sve u cilju obezbjeđenja što kvalitetnijih uvjeta školovanja našim najmlađim stanovnicima.
Posjeta je završena u 17, 30 sati uz iskrene pozdrave i želju da se planirane aktivnosti zajednički realiziraju na dobrobit naših škola.

 

Upoznajmo se s Oborcima

Samo mjesto Oborci smješteno je na podnožju planina Komar i Sovići, na putu između Travnika i Donjeg Vakufa. To je brdsko-planinsko područje. Cijeli kraj je bogat prirodnim i kulturnim nasijeđem. Ostaci kasnoantičke bazilike svjedoče o razvijenom naselju u kasnorimskom razdoblju. Tu je i Sultan Sulejmanova džamija (nastala u vremenu od 1520-1566.).Blizu je i Prusac te najveće dovište muslimana u Evropi, Ajvatovica.