Tokom prvog časa, u utorak 28. februara u organizaciji školske Radijske sekcije u školi je emitirana radioemisija povodom praznika. Na samom početku intonirana je državna himna.