01.02.2017. godine,  u četvrtak,  a povodom svečanog obilježavanja 130. godišnjice Zemaljskog muzeja BiH upriličena je posjeta ovoj instituciji članova Vijeća učenika naše škole predvođenih pedagogicom Eminom Hrnjić.

Od kada je odlukom tadašnje Zemaljske vlade Muzej osnovan kao samostalna državna ustanova, te 1. februara 1888. godine i zvanično otvorio svoja vrata, razvijao se do statusa najvažnije savremene naučno-obrazovne i kulturne institucije u Bosni i Hercegovini. Iako se posljednjih godina suočava sa izuzetno velikim izazovima koje pred njega stavlja žalosna politička realnost današnje BiH, kolektiv Zemaljskog muzeja BiH opredijeljen je da održi i unaprijedi tradiciju koju uspjšno baštini već 130. godina. Pored redovne postavke učenici su imali priliku posjetiti radionice:

  • Upoznajte stijene i minerale i njihove optičke karakteristike
  • Gljive iz mikološke Botaničkog odjeka (izrada modela)
  • Orhideje, otrovne biljke i rukopisi Karla Maly-a