U četvrtak tokom 3. časa emitirana je radioemisija povodom obilježavanja 6. aprila.

Nazvali smo je “Tri u jedan šesti” i to iz tri razloga, 6. april 1945, 6. april 1964. kada je naša preuređena i dograđena škola koja je tada imala 1048 učenika dobila naziv “6. april” koji je trajao skoro trideset godina, sve do 10. decembra 1992. kada je dobila današnji naziv. Treći razlog je 6. april 1992. kada je EU priznala nezavisnost Republike Bosne i Hercegovine.
U realizaciji je učestvovala dežurna radioekipa školskog radija “Dječija ruka”.

Tokom emisije u okviru programa osim nagrađenog prvoplasiranog Nejlinog rada, pročitan je i rad Maide Grbo iz IX-2. Nejlin rad smo već objavili, ovom prilikom možete pročitati Maidin rad. MOJ VOLJENI GRAD-2