MIROVNI DOGAĐAJ

Svake školske godine u toku treće sedmice maja u cijeloj Bosni i Hercegovini održaće se narednih godina  “Sedmica mira”.  U toku Sedmice mira svaka škola je odredila  jedan dan da organizuje “Mirovni događaj”. Naša škola je odredila 16.maj. Sve je medijski propratila i TVSA.

Najvažnija komponenta Mirovnog događaja je da učenici izvode kreativne/umjetničke prezentacije o konceptima “Kulture mira” onako kako se isti uče kroz EFP program (Education for peace program).  Svaka škola će odlučiti kako će izgledati njen Mirovni događaj.

Program povodom obilježavanja Sedmice mira
Mirovni događaj” u našoj školi (kreativne prezentacije koncepta Obrazovanje za mir)

Moto organizacije je bio:  „Bio sam na kraju zemlje. Bio sam na kraju voda. Bio sam na kraju neba. Bio sam na kraju planina. Nisam pronašao ništa što mi nije prijatelj.” (Izreka Navaho Indijanaca)

Redoslijed dešavanja u srijedu 16.05. 2012. godine

–      9,00-11,00:  PREDMETNA NASTAVA u svakom odjeljenju

(Učeničke kreativne/umjetničke prezentacije po konceptima “Kulture mira” onako kako se isti uče kroz EFP program, svako odjeljenje je odabralo koncept kulture mira i način prezentacije)

–      13,00-15,00:  RAZREDNA NASTAVA u svakom odjeljenju

(Učeničke kreativne/umjetničke prezentacije po konceptima “Kulture mira” onako kako se isti uče kroz EFP program, svako odjeljenje je odabralo koncept kulture mira i način prezentacije)