U utorak, 12.03.2019. godine, u Hotelu Novotel Bristol, u periodu 11.30 – 17.00 sati, upriličeno je predstavljanje projekta Škole za 21. vijek na Zapadnom Balkanu. Ovom skupu prisustvovao je i direktor škole Kerim Fejzagić čime je najavio učešće i naše obrazovne institucije u ovom programu.

   Škole za 21. vijek je ambiciozan trogodišnji obrazovni program sa budžetom od 10 miliona funti, koji je osmislio i provodi British Council, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. U okviru programa preko milion učenika na Zapadnom Balkanu uzrasta između 10 – 15 godina će sticati vještine kritičkog mišljenja, rješavanja problema i kodiranja. Program se provodi u partnerstvu sa relevantnim obrazovnim institucijama u šest zemalja regije, a omogućava učenicima da uče na zabavan, interaktivan i inovativan način. Pored vještina kritičkog mišljenja i rješavanja problema, učenici će usvajati i praktične vještine kodiranja, koje će moći vježbati koristeći se računarima.
   U okviru programa, svaka škola će dobiti određeni broj micro:bit uređaja – džepnih računara koje djeca mogu da kodiraju i koriste u okviru različitih predmeta za rješavanje svakodnevnih problema.
   Nakon registracije učesnika uslijedila je posjeta takmičenju u kodiranju – Bacite pogled i saznajte više o Micro:bit-u. Ambasador Field, ministri i drugi zvaničnici su bili u sali gdje su se družili i razgovarali s učenicima koji  im pokazuju svoje projekte koje su pripremili za takmičenje uz pomoć Micro:bit uređaja.
   Potom je uslijedilo otvaranje i obraćanje zvanica sir Alan Duncan (državni ministar vanjskih poslova za Evropu i Ameriku Vlada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini – video poruka), nj.e. ambasador Matthew Filed (Ambasada UK u Bosni i Hercegovini), Larisa Halilović, (direktorica British Council u Bosni i Hercegovini), Petar Galić, ministar (Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije), Natalija Trivić, ministrica (Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske), Ružica Mikulić, ministrica (Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županija Zapadnohercegovačka), Azemina Njuhović, pomoćnica ministrice (Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo).
   Nakon pauze u sali 3 uslijedila je Konferencija – Kodiranje za sve
Tada se dodatni gosti pridružuju i prijavljuju. Između ostalog tu su: predstavnici nevladinog sektora, institucija, privatnog sektora i drugih organizacija iz IT sektora ili organizacija koji se bave srodnim aktivnostima u obrazovanju (npr. Save the Children, IT Girls, Unicef…) U 14.00 sati upriličena je ceremonija dodjele nagrada za pobjedničke timove Takmičenja u kodiranju. Nagrade dodjeljuju nj.e. ambasador i Larisa Halilović. Pobjednički timovi su nakon toga prezentirali projekte i odgovarali na postavljena pitanja.
Uslijedilo je Grace Owolade-Coombes/Uključivanje u obrazovanje za sve učenike predavanje glavnog govornika iz UK nakon čega je
otvorena diskusija o kodiranju i srodnim pitanjima.
    Za obuku U okviru ovog programa su prijavljena četiri nastavnika iz naše škole  (Almira Karčić, Anesa Škaljo, Amela Čehajić i Emir Jasenčić). Nastavnici će imati edukaciju u periodu od 22. do 24 marta u OŠ „Edhem Mulabdić).