TEMATSKA SJEDNICA

“Prepoznavanje i postupanje u slučaju nasilja nad djecom”

U organizaciji Koordinacije vijeća roditelja osnovnih i srednjih škola sa prostora Staroga Grada organizirana je tematska sjednica na temu “Prepoznavanje i postupanje u slučaju nasilja nad djecom”. Sjednica je održana 8. april sa početkom u 18,00 sati u prostorijama Osnovne škole ”Edhem Mulabdić” u ulici Konak 1.
Prisutnima su se pozdravnim riječima obratile koordinatorica VRKS Stari Grad Dijana Parla, direktorca Osnovne škole ”Edhem Mulabdić” Aida Omersoftić (u svojstvu domaćina) te predsjenica VR Jasminka Kalmar.
Potom su se kraćim predavanjima obratili gosti predavači: Amela Dautbegović, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo; Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva F BiH za međunarodnu saradnju i koordinaciju razvoja strategija; Elma Omersoftić, članica Udruženja psihologa FBiH; Josip Bilandžija, predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i prof. dr. Elmedin Muratbegović, šef katedre za kriminalistiku sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Nakon ovih obraćanja uslijedila je panel diskusija uz postavljanje pitanja i formulisanje zaključaka. Iz naše škole ovoj tematskoj sjednici prisustvovali su roditelji Omer Hadžić i Nurdžahan Rešo te školska pedagogica Emina Hrnjić i direktor Kerim Fejzagić.