U petak 15.02.2019. godine učenici naše škole učestvovali su na radionicama osnovnih škola na platou Skenderije koje se realiziraju u sklopu EYOF-a.

   Učenici sedmog i osmog razreda bili sa u pratnji svojih nastavnica Almire Karčić, Amele Čehajić, Anese Škaljo i Adele Čorbo.

   Za ovu priliku uradili su brojne likovne kreacije. U prvom planu bile su ručno izrađene skulpture simbola  ZOI 84 i EYOF-a, Vučko i Groodvy.

   Učenice osmog razreda Amra Bečirović i Adna Mahmutović su ovom prilikom predstavili našu školu, historijat, njene posebnosti, prednost, projekte koji se realiziraju i druge specifičnosti. Zanimljivost ove prezentacije ogleda se u tome da su učenici sedmog razreda (Emil Trnka, Isabella Komar, Nejra Sokolović, Emina Bakaršić, Karlo Ratkovčić, Faris Hrvat, Naida Džekman, Enra Subašić, Edin Muranović, Imran Efendić i Dženan Turković) sve ono što su Amra i Adna govorile o školi (histirijat, položaj, produženi boravak, online nastavu, terensku nastavu, ekološke projekte, sportske aktivnost…) prezentirali likovnim kreacijama koje su sami uradili za ovu priliku.