22. i 23.01.1018. godine (ponedjeljak i utorak) održana je januarska edukacija nastavnika Tehničke kulture/Osnova tehnike na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu.
Nastavnici su podijeljeni u dvije grupe. Naša škola nalazila se u prvoj grupi. Edukaciji je prisustvovao nastavnik Tehničke kulture iz naše škole Emir Jasenčić. Prvog dana realizirane su sljedeće teme: “Burnout-profesionalno sagorijevanje” (predavač doc. dr. Lejla Silajdžić), “Problemsko učenje” (predavač doc. dr. Sanela Rustempašić) i “Standardizacija nastave Tehničke kulture u obrazovnom sistemu BiH” (predavač doc. dr. Safet Velić), a drugog dana prezentirane su teme: “Značaj tehničkih rješenja za sigurnost u saobraćaju djece i omladine u blizini škola” (predavač prof. dr. Osman Lindov), “Elektronskim učenjem do kreativne nastave i naučna pismenosti” (predavač prof. dr. Mensura Kudumović).