Izviđačko-ekološka sekcija je u periodu od 8.11. do 22.11. napravila veliki korak  u svome radu, omogućivši našoj školi da se prijavi na konkurs KS i Općine Stari Grad za najljepše uređeno dvorište, jer je napravila komposište.

Uz pomoć naših zlatnih domara i vrijednih ruku naše djece, komposište je napravljeno i smješteno u donjem dvorištu škole i polahko se puni potrebnim adekvatnim materijalima. Do proljeća će se kontinuirano iz sedmice u sedmicu puniti, kada će se sadržaj komposišta početi prevrtati kako bi dobili što kvalitetniji kompost.

Kompost, poznat kao „smeđe đubrivo“, predstavlja organsku materiju razgrađenu aerobnim putem. Koristi se u vrtlarstvu, hortikulturi i agrokulturi kao poboljšavač kvalitete zemljišta i kao đubrivo.