Unaprijediti kvalitet obrazovanja u Kantonu Sarajevo kroz usklađivanje obrazovnih praksi i standarda sa međunarodnim nivoima
JEDNAK PRISTUP OBRAZOVANJU ZA SVU DJECU

Inovativna nastava zasnovana na primjeni ishoda učenja u oblasti jezičko-komunikacijskog područja metodički će se uvoditi na području Sarajevskog kantona u periodu od 2016. do 2018.godine. Prva faza provedbe ovog projekta počela je 24. oktobra 2016. godine u Sarajevu obukom za 148 profesionalaca iz oblasti obrazovanja o primjeni Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa (ZJNPP) za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik.
seminar seminar1

Nakon serije obuka tokom 2016. godine, ova inicijalna grupa od 148 profesionalaca će biti osposobljena za dalju replikaciju stečenih znanja i vještina za 1300 kolega/kolegica u ustanovama u kojima rade. Nakon replikacije obuka, treneri će preuzeti i ulogu mentora u procesu primjene ZJNPP u učionicama, čime će se osigurati kvalitet primjene stečenih znanja i vještina nastavnika/ca.

seminar2Projekt „Jačanje socijalnog uključivanja – Jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece Sjeverozapadnog Balkana 2016-2018” prati započetu reformu obrazovanja kojoj je jedan od osnovnih ciljeva unapređenje kvalitete obrazovanja u BiH i usklađivanje obrazovnih praksi i standarda sa međunarodnim standardima.

seminar3
Save the Children je prepoznao inicijative obrazovnih vlasti u Sarajevskom kantonu te će u naredne tri godine investirati sredstva i podržati napore obrazovnih vlasti u ovom procesu. Projekt se provodi u partnerstvu sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Sarajevskog kantona.

Predviđa se da će preko 30 000 djece imati koristi od projektne intervencije u smislu unaprijeđenog kvaliteta obrazovnog procesa i nastave.
Iz neše škole u projektu učestvuju prof. razredne nastave Alma Drljević i Maja Hrnjica, nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti.