Edukativna promocija Priručnika za nastavnike za rad sa djecom s teškoćama u učenju, sa pripadajućim video materijalima (Edinalda Jakubović i Nihada Čolić)
održana  je u petak 5. 5. 2017. u kongresnoj sali hotela Spa Terme u 18 sati. Promociji su prisustvovali i nastavnici iz naše škole Alma Drljević, Elifa Sivro i Edina Fejzagić, te direktor Kerim Fejzagić.

Namjera ovog Priručnika jeste pomoći učiteljima i nastavnicima da na vrijeme otkriju teškoće koje stvaraju prepreke u usvajanju znanja, vještina i sposobnosti. Predviđeno je da Priručnik bude lični vodič u kreiranju drugačijeg pristupa u radu sa učenicima koji imaju određene teškoće u učenju