01/09/2013

PRVI RAZRED

I-1/Učiteljica: Suada Huković

RB

PREZIME I IME UČENIKA

1.

Bulbul Tarik

2.

Čaušević Harun

3.

Dizdarević Nedim

4.

Gluhović Ilhana

5.

Hodović Nezrina

6.

Imamović Berin

7.

Imeri Nermin

8.

Karkelja Sara

9.

Kolić Anida

10.

Kršo Naida

11.

Muhić Ajdin

12.

Mulavdić Berina

13.

Oruli Irfan

14.

Rajić Gabrijela

15.

Sarač Hamza

16.

Šehović Harun

17.

Šehović Muhamed

 

I-2/Učiteljica: Edina Fejzagić

RB

PREZIME I IME UČENIKA

1.

Alić Rijad

2.

Batalović Darija

3.

Bešić Sabit

4.

Ćosić Hana

5.

Čorbo Adnan

6.

Dedić Mahir

7.

Durović Amel

8.

Fejzagić Azra

9.

Gagula Nidal

10.

Garaplija Alden

11.

Klepo Berina

12.

Nuhić Ilma

13.

Rožajac Sanna

14.

Sarić Muhamed

15.

Vatrić Ajdin

16.

Zolj Nedim