Povodom MEĐUNARODNOG DANA MATERNJEG JEZIKA u našoj školi je danas realizirana cjeločasovna radioemisija pod nazivom
PORODIČNA LINGVISTIKA“.
Emisiju je realizirala dežurna radioekipa u sastavu:
ALIĆ LAMIJA,VII-1, KADRISPAHIĆ ELMA, VII-1, BEŠO MINELA,VII-2, LAKOVIĆ ANESA, VII-2 i POTURKOVIĆ LEJLA, VII-2. radioemisijaEkipu je pripremila voditeljica Radijske sekcije, SUMEJA KAPO.
radioemisija1