radiooo

 

 

U čast 70. godišnjice oslobođenja Sarajeva
U ponedjeljak je drugi čas emitovana radioemisija pod nazivom “April u Sarajevu” u čast 70. godišnjice oslobođenja grada Sarajeva. Dežurna radioekipa školskog radija “Dječija ruka” u sastavu Amina Čopelj, Emina Aličković, Nejra Aličković, Naida Mašić i Vildana Karavdić, su govorile o značaju 6. aprila 1945. U drugom dijelu emisije podsjetili su na april u Sarajevu 1992.