Povodom obilježavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika 20. 02 . 2019. godine tokom trećeg časa emitirana jr radioemisija pod nazivom “Taj značajni dan”.

Program su vodile članice dežurne radioekipe školskog radija “Dječija ruka”, Amina Maletović, VIII-1 i Enisa Alić iz IX-1.

Kroz program su podsjetile na značaj obilježavanja Dana maternjeg jezika
i na činjenice o postojanju bosanskog jezika od nastanka do danas.