Dana, 17.11.2016. godine u okviru saradnje sa Centrom za mentalno zdravlje sa učenicima VIII-1 i VIII-2 odjeljenja održana je radionica emocionalne pismenosti. Voditelji radionice su psiholog Centra za mentalno zdravlje Minheta Nefić i medicinska sestra Nermina Redžović.Tema radionice je: EMOCIJE.emocije emocije2Cilj radionice je značaj prepoznavanja, identifikacije vlastitih emocija, emocija drugih, suosjećanja (empatije) i izražavanje kroz kreativne aktivnosti. Učenici su imali priliku naučiti šta je to emocionalna pismenost, a radom u grupi su imali mogućnost pismeno izraziti emocije nekoj osobi kojoj do sada nisu mogli reći.