U Zavodu Mjedenica održan  je radni sastanku u četvrtak 09. 04. 2015. godine sa početkom u 12:30 h. Sastanku su prisustvovali direktori, sekretari i računovođe iz svih osnovnih škola sa područja Općine Stari Grad. Bila je to prilika da se razmijene iskustva i intenzivira saradnja u budućem radu.
Domaćin je bio Selmir Hadžić, direktor Zavoda Mjedenica.
direktori

sekretari i racunovodje