Shodno Odluci Ministarstva  za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo,
kalendarom aktivnosti je predvideno da se eskterna matura polaže 16., 17. i 18. juna 2014. godine.
S tim u vezi, obavještavamo Vas da će se eksterna matura realizirati prema sljedećem
rasporedu:

Datum Predmet Vrijeme
16.06.2014. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 10 h
Fizika 12 h
 17.06.2014.
Matematika 09 h 
Historija/Povijest 11 h 
Geografija/Zemljopis 13 h 
Informatika 14 h
 18.06.2014. Prvi strani jezik 09 h 
Biologija 11 h 
Hemija/Kemijannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 13 h