U Hotelu Ibis Styles Sarajevo u četvrtak, 22.08.2019. godine, održan je sastanak direktora osnovnih škola na kojem je prezentiran nastavak realizacije Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika i upute o primjeni Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 29/19) i Pravilnika o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 29/19).
Prisutnim direktorima obratila se prvo Melisa Mizdrak ispred Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a potom i kreatori projekta, prim.dr. Goran Čerkez, stručnjak za mentalno zdravlje, i prof. dr. Elmedin Muradbegović koji su govorili o važnosti impementacije ovog projekta u osnovnim školama. Nakon toga je doc. dr. Vildana Pleh govorila o pomenutim pravilnicima i onome što je njima regulisano.
Sastanku je prisustvovao i direktor naše škole Kerim Fejzagić.
Sutra će biti upriličena prezentacija programa i za školske pedagoge.