Dana 04.10.2017. godine u prostorijama Hotela „Europe“ Sarajevo održana je manifestacija „Odgoj danas“ – predavanja, radionice i razgovori organizirana od strane KJU “Porodično savjetovalište” a u okviru obilježavanja „Dječije nedjelje“.
Na istome su učešće uzeli direktor naše škole Kerim Fejzagić i pedagog škole Emina Hrnjić.