Velike kiše prošle školske godine  su izazvale velike poplave u cijeloj našoj državi. U našoj školi je došlo do oštećenja parketa u sali za tjelesni i zdravstveni odgoj. Podignuti i raskvašeni parket je ugrožavao sigurno odvijanje nastavnih aktivnosti u sali. Danas je firma “BOSMAN” d.o.o. Sarajevo počela sa renoviranjem velike podne površine u sali tako da u sljedećem polugodištu neće biti problema u odvijanju nastavnog procesa u sali.

renoviranje1 renoviranje2