SPISAK NAŠIH UČENIKA I SREDNJE ŠKOLE U KOJE SU UPISANI NAKON PRVOG I DRUGOG UPISNOG ROKA za šk. 2012/2013.godinu

         Prvi i drugi upisni rok u gimnazijama, tehničkim i stručnim školama su prošli. Koje srednje škole su upisali naši sad već bivši učenici možete pročitati u nastavku.
64 učenika su završila osmogodišnju osnovnu školu. Naša web-redakcija je na osnovu websajtova srednjih škola došla do gotovo svih rezultata. Neke nismo uspjeli pronaći radi brzog povlačenja preliminarnih i konačnih rang-lista nakon prvog upisnog roka. U slučaju naknadnog prijema relevantnih informacija nakon objavljivanja ovog članka, ažurirat ćemo podatke.

Rb. PREZIME I IME UČENIKA SREDNJA ŠKOLA B.J. E.J. M H B/G FIZIKA
1. Ahmetspahić Merisa Bošnjačka gimnazija

5,6

8,5

5

2. Alić Lamija Frizerska

Bez prijemnog

3. Bajrović Elma Prva gimnazija

4,9

7

6

4. Bjelak Hamza Trgovačka

Bez prijemnog

5. Bublin Nermin Saobraćajna

8

6

7

6. Čeligija Dženana Trgovačka

Bez prijemnog

7. Čolpa Sanita Ugostiteljska

4,8

5

9,75

8. Čovčić Lejla Trgovačka

5

5

2

9. Durović Admir Saobraćajna

Bez prijemnog

10. Džano Ajla Bošnjačka gimnazija

6,6

9

6

11. Gagula Šejla Ekonomska

6,1

7

3

12. Garibović Amar Trgovačka

Bez prijemnog

13. Halilović Suada Gimnazija obala 6,35

6,5

8

14. Hatibović Rijad Trgovačka

Bez prijemnog

15. Herenda Edin Mašinska

Bez prijemnog

16. Holjan Elvir Građevinska

5,9

5

7

17. Hrgić Besim Građevinska

5,15

2

5,75

18. Hromić Faris Ugostiteljska

6,8

10

8,5

19. Hukelić Ismihana Gimnazija obala

9,6

9

5

20. Huruz Nurihana Ekonomska

4,3

5,5

5

21. Jazvin Amila Ugostiteljska

6,7

7,4

10

22. Jusić Namik Saobraćajna

Bez prijemnog

23. Karačić Amina Frizerska

Bez prijemnog

24. Karamustafić Sanjin Metalska

8,4

6

7

25. Karavdić Vernes Medicinska
Jezero

5,1

3

7,4

26. Karović Admir Elektroenergetska

Bez prijemnog

27. Karović Anel Ugostiteljska

3,35

3,5

7

28. Knežević Amina Mašinska 5 5 5
29. Kolić Aldin Medicinska
Jezero

6,85

8,75

9

30. Kršo Amina Ekonomska

6,1

6

3

31. Kuldija Dženan Elektroenergetska Rezultati prijemnog sumarno prikazani
32. Mahović Nejla Građevinska

5,4

5

7,5

33. Mašić Minela Gimnazija Dobrinja

Bez prijemnog

34. Mašić Mirza Prva gimnazija

3,5

8

4

35. Muhović Zlatan Mašinska

8

8

9

36. Murtić Nejra Prva gimnazija

4,7

6

3

37. Nezović Irma Ugostiteljska

7,2

6,5

10

38. Oračević Mirsad Prva gimnazija

5,3

5,5

1

39. Pilav Džejna Građevinska

Bez prijemnog

40. Poturković Ajla Prva gimnazija

7,5

10

8

41. Prljača Saud Metalska

Bez prijemnog

42. Pustahija Nedim Tursko-bosanski Sarajevo koledž Brojem bododva u pretprijemnom roku oslobođen Prijemnog ispita
43. Ribica Merjema Kozmetičarska

Bez prijemnog

44. Rovčanin Sadik Elektrotehnička 3,05

4

2,25

45. Sarić Azemina Trgovačka

Bez prijemnog

46. Sejdić Ajša Frizerska

Bez prijemnog

47. Sejdić Eniza Frizerska

Bez prijemnog

48. Skenderagić Anel
49. Smailbegović  Anes
50. Šabanić Eldar Medicinska
Jezero

5,7

7,3

10

51. Šabanović Ajla Metalska

Bez prijemnog

52. Šabanović Amina Prva gimnazija

Bez prijemnog

53. Šahović Tarik  Ekonomska-Vogošća   Bez prijemnog
54. Šatrović Faris Želj.šk.centar

Bez prijemnog

55. Šehić Adin MedicinskaBjelave

7,1

3

7,4

56. Trle Almedin Saobraćajna

7,3

6,75

7

57. Trnka Dženita Saobraćajna

8,2

5

7

58. Turković Enela Građevinska

6,2

6

5,6

59. Tursunović Adnel Prehrambena

5,6

8,2

8,4

60. Variz Amina Trgovačka

Bez prijemnog

61. Voloder Irma
62. Vražalica Berina Kozmetičarska

Bez prijemnog

63. Gagula Riad
64. Kešan Kerim
 Prijemni ispiti nisu zastupljeni u srednjim stručnim školama sa izborom zanimanja kao ni u gimnazijama, tehničkim i srodnim školama u drugom upisnom roku. Op.a.