Svi učenici koji su ostvarili preko 25 tačnih odgovora na PROBNOM ISPITU imaju pravo pristupiti PRIJEMNOM ISPITU ZA STIPENDIJU koji će se održati 14. aprila u prostorijama Tursko-bosanskog koledža, sa početkom u 11:00 sati.
SPISAK NAŠIH UČENIKA KOJI SU POLOŽILI PROBNI ISPIT

RB PREZIME I IME UČENIKA

RAZRED

1.

Bublin Nermin

VIII-4

2.

Džano Ajla

VIII-3

3.

Gagula Šejla

VIII-4

4.

Halilović Suada

VIII-3

5.

Huruz Nurihana

VIII-4

6.

Karović Admir

VIII-4

7.

Knežević Amina

VIII-4

8.

Kršo Amina

VIII-4

9.

Mašić Minela

VIII-4

10.

Mašić Mirza

VIII-3

11.

Oračević Mirsad

VIII-3

12.

Rovčanin Sadik

VIII-4

13.

Šabanić Eldar

VIII-3

14.

Šabanović Amina

VIII-4

15.

Šahović Tarik

VIII-3

15.

Šatrović Faris

VIII-4

15.

Variz Amina

VIII-3

16.

Voloder Irma

VIII-4