SPISAK NAŠIH UČENIKA I SREDNJE ŠKOLE U KOJE SU UPISANI NAKON PRVOG I DRUGOG UPISNOG ROKA za šk. 2013/2014.godinu

Prvi i drugi upisni rok u gimnazijama, tehničkim i stručnim školama su prošli. Koje srednje škole su upisali naši sad već bivši učenici, možete pročitati u nastavku.

RB PREZIME I IME UČENIKA SREDNJA ŠKOLA
1. Arapović Amra Gimnazija Obala
2. Čajo Minja Gimnazija Obala
3. Čaušević Ensar Elektroenergetska
4. Garibović Ismihana Medicinska – Bjelave
5. Granulo Selma
6. Gugić Anes Prva gimnazija
7. Gugić Anesa Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti
8. Hadžimurati Nidžara Medicinska -Bjelave
9. Hodžić Amina Medicinska -Jezero
10. Hodžić Haris Željeznički školski centar
11. Ibišević Alem Druga gimnazija
12. Kajanija Bernard Ugostiteljsko-turistička
13. Ligata Kerim Srednja škola metalskih zanimanja
14. Mangafić Hamza Prva gimnazija
15. Mašić Dženan Ugostiteljsko-turistička
16. Melez Emina  
17. Memić Irma Frizerska
18. Sarač Aiša Mašinska tehnička
19. Sudić Alina Medicinska -Bjelave
20. Šabović Tarek  
21. Šljivo Ena KŠC Opća realna gimnazija
22. Turković Irma Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti
23. Zec Tarik Elektroenergetska