Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ već šest godina realizira tribine za roditelje svih učenike osnovnih škola u Kantonu Sarajevo. U želji da sadržaji o kojima su roditelji razgovarali na tribinama kao i preporuke koje su dobili budu dostupni sve većem broju roditelja, publikovana su dva izdanja brošura „Roditelj, dijete i škola“ (2010. i 2014. godine).

Roditelj,dijete i skola_1 izdanje 2010

Roditelj,dijete i skola_2 izdanje 2014