Danas je u našoj školi u 17 sati održan roditeljski sastanak  kojem su prisustvovali roditelji učenika koji će biti u produženom boravku i još neki roditelji.          Roditelji su upoznati sa ciljevima ove vrste odgojno-obrazovnog rada, kojeg naša škola pokreće. Roditeljima se obratila učiteljica Dženita Hadžić  koja je prezentirala plan i program rada boravka, a osim nje  bio je i predstavnik firme koja će distribuirati hranu za potrebe boravka. Produženi boravak konačno počinje sa radom  2. septembra 2016. godine u 7 sati ujutro.
Ako želite da vaše dijete bude sigurno dok vi obavljate neke svoje obaveze, dovedite ga u naš produženi boravak već u ponedjeljak. Ako niste bili na roditeljskom sastanku i ako vas još nešto o radu boravka interesuje,  informacije možete dobiti na broj 033 532-324.