Članovi Šahovske sekcije se vrijedno pripremaju za takmičenje šahovske lige osnovnih škola Stari Grad.
sah

Takmičenje će biti realizovano kroz 5 kola, svakog ponedjeljka u 14:00 sati u prostorijama Šahovskog kluba Stari Grad.


U ponedjeljak, 28.11. 2016. godine će biti zvanično otvorenje lige. Školsku ekipu čine: Ribica Džejna, Sabljica Salko, Kadrispahić Elvir, Čovčić Harun. Školsku ekipu priprema nastavnik Emir Jasenčić.