Dana 24.03.2016. godine, u hotelu Hollywood, održan je sastanak Aktiva  direktora/direktorica osnovnih, specijalnih  osnovnih i srednjih škola.
Nakon pozdravne riječ direktorice Prosvjetno-pedagoškog zavoda, prisutne je pozdravio ministar za obrazovanje, nuaku i mlade Kantona Sarajevo  prof. dr.  Elvir  Kazazović, a potom je uslijedilo prezentovanje Izvještaja o uspjehu u učenju i vladanju u osnovnim, specijalnim  osnovnim i srednjim školama škola Kantona Sarajevo na kraju prvog polugodišta školske 2015/2016. godine, te diskusija.
aktiv direktora aktiv direktora1 aktiv direktora2

 

 

 

Na dnevnom redu se našla informacija o Programu za integraciju poduzetničke  ključne kompetencije u školsko  učenje, realizatora direktorica Prosvjetno-pedagoškog zavoda.