27. 3. 2013., u  Centru za edukaciju i  razvoj  nastavnih tehnologija održan je sastanak s ciljem detaljnog upoznavanja direktora osnovnih škola u vezi sa aktivnostima koje je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS poduzelo  u pripremama za polaganje eksterne mature. Dogovorene su smjernice u kojim će se realizirati naredne aktivnosti koje predstoje prije polaganja ispita eksterne mature.
direktoridirektori1