19.11. 2015. na sastanku Vijeća roditevijeće roditelj1lja direktor i pedagogica škole prezentirali projekat “Indeks inkuzivnosti”.vijeće roditelja