Dana 12.05.2016. godine za nominirane škole održana je edukacija iz eTwininga programa kojoj je prisustvovao direktor naše škole Kerim Fejzagić.

Riječ je o jednoj od najdinamičnijih i najuspješnijih incijativa u Evropi koja podržava kolaborativno partnerstvo upotrebom mnogih formi  tehnološke komunikacije, te stručnog usavršavanja, radionica i konferencija, u kojoj je naša škola uzela učešće registracijom na pomenutu  platformu (www.eTwinning.net).
direktor