Širenje bioetičkog senzibiliteta i novi izazovi u bioetici, Uzroci i prevencije profesionalnog stresa i još po nešto”

U četvrtak 18.01.2018. godine u prostorijama Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu u periodu od 10,00 do 13,30 sati održano je stručno usavršavanje za nastavnike Islamske vjeronauke u KS. Na osnovu prijedloga nastavnika realizirane su tri teme i to: „Širenje bioetičkog senzibiliteta i novi izazovi u bioetici“ (predavač: prof.dr. Dževad Hodžić), „Stres: simptomi, uzroci i posljedice“ (predavač: prof.dr.hfz. Aid Smajić), „Profesionalni stres i sagorijevanje nastavnika: uzroci i prevencija“ (predavač: prof.dr.hfz. Aid Smajić). Edukaciji je prisustvovala nastavnica vjeronauke iz naše škole Sabina Pašalić.