U nedjelju, 11. 11. 2018. godine, na zapadnom dijelu školske zgrade (strana prema parkingu) izvršena je montaža kabine lifta čime je u potpunosti stavljena u funkciju podižuća platforma (lift) sa prelaznom platformom u našoj školi.

   Podižuća platforma posjeduje pripadajuću nadstrešnicu. Na ovaj način uklonjene su postojeće arhitektonske barijere i olakšan je pristup školi osobama u skladu sa Uredbom o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja svih barijera za osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima.

    Izgradnju pomenitog lifta finansira Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.