U skladu sa Upustvom za pripremu i provođenje eksterne mature u našoj školi su izvršene pripreme koje podrazumijevaju uređenje prostorija poštujući pravila:

          Određene su prostorije u kojima će se održati ispit (prijemna prostorija – kabinet Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti u suterenu, ispitna prostorija – kabinet Likovne/muzičke kulture, prostorija za ocjenivanje – zbornica i prostorija za unos bodova – kabinet direktora;

          Postavljene su 23 klupe i stolice (svaki učenik sjedi u jednoj klupi na lijevoj strani)  prema broju maturanata;matura1

          Postavljena su dva stola u ispitnoj prostoriji i to jedan za odlaganje isključenih mobitela i ličnih stvari učenika i drugi za odlaganje ispitnog materijala;

          Radne površine klupa su očiščene a ladice klupa su prazne;

          Zidovi u ispitnoj prostoriji su čisti i bez ikakvih materijala, plakata i slično;

          Na vanjskoj strani vrata postavljen je broj prostorije i natpis “ISPITI, NE SMETAJ!“, a ispod se nalazi spisak učenika sa nazivima predmeta koje polažu;


          U ispitnoj prostoriji postavljen je zidni sat na vidnom mjestu, a tabla je vidljiva iz svake klupe;

          Postavljena je oglasna ploča za učenike na ulazu u školu na kojoj su istaknuti datum i satnica polaganja ispita, raspored prostorija za izvođenje eksterne mature te spisak učenika razvrstanih prema predmetima koje polažu, a tu će svakog ispitnog dana biti objavljivani rezultati ispita iz pojedinih predmeta kao i na web stranici škole najkasnije do 19,00 sati;matura5

          Prostorije će 12 sati prije početka ispita biti zaključane.