U srijedu, 27.02.2019. godine, upriličeno je potpisivanje ugovora o donaciji sa donatorom Dioničkim društvom BH Telecom Sarajevo.

U prostorijama Generalne direkcije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, u ulici Franca Lehara 7, Sarajevo u 13.00 sati, ugovor je potpisao Kerim Fejzagić, direktor škole, a samom činu prisustvovale su i Irma Bozalija i Almira Karčić koje su i pripremale projekat uz Harisa Habotu.

   Naime, naš školski projekat „Terenska nastava kroz pametnu tablu“ dobio je donaciju u iznosu od 3.000 KM.  Donirana sredstva bit će uložena sa svrhom daljnjeg unapređenja nastavnog procesa te će naša škola dobiti još jednu interaktivnu tablu.

   Savremena obrazovna tehnologija, uz upotrebu multimedijalnih sistema, stvara preduslove za angažovanje svih čula u procesu sticanja novih znanja, razvija kreativnost učenika i obezbjeđuje veću aktivnost učenika u nastavi i učenju. Rad na pametnoj tabli i njena primjena u nastavi, koncipirana je kao nadgradnja formalnog obrazovanja, usavršavanje vještina i sposobnosti, primjenu znanja i prakse, gdje se naglasak stavlja na sticanju vještina, i unapređenju znanja.  Digitalna tabla se  koristi u svim nastavnim predmetima, za prezentiranje pripremljenih sadržaja, emitovanje muzike, filmova, provjeravanje stečenih vještina. Rad na pametnoj-digitalnoj SMART tabli osposobljava učenike za samostalnu upotrebu računara, za rad iz matematike, jezika i ostalih nastavnih predmeta kao i u terenskoj nastavi. Kod učenika se razvija apstraktno mišljenje i individualno napredovanje u sticanju i proširivanju znanja.  Nastavnik se više orijentiše na tipove učenika i samim tim može im pomoći da napreduju tempom koji im odgovara i prema izraženim mogućnostima.