U utorak, 23.01.2018. godine, u JU OŠ „Fatima Gunić“ Sarajevo u periodu od 10,00 do 14,00 sati održana je edukacija za nastavnike/profesore Muzičke/Glazbene kulture osnovnih i srednjih škola u KS. Realizirane su teme: „Skupno muziciranje“ (predavač: prof. Alma Karić) i „Primjer dobre prakse: Multimedija u nastavi Muzičke/Glazbene kulture“ (predavač: prof. Melisa Salihović-Ibrahimbegović). Edukaciji je prisustvovala nastavnica Muzičke/Glazbene kulture iz naše škole Branka Popović.