NAPOMENA:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo osigurat će besplatne udžbenike za sve učenike prvog razreda.

 

SPISAK UDŽBENIKA ZA UČENIKE DRUGOG RAZREDA

R.B.

NASTAVNI PREDMET

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

BHS jezik i književnost

Čitanka i radna sveska

Mirsad Bećirbašić, Rasema Pelidija, Belma Dilberović

”Sarajevo Publishing”

Sarajevo

2.

Matematika

Matematika udžbenik i radna sveska

Boško Jagodić

”Sarajevo Publishing”

Sarajevo

3.

Moja okolina

Moja okolina udžbenik i radna sveska

Samira Lugavić, Mediha Pašić

“Bosanska knjiga” ”Sarajevo

4.

Muzička kultura

Muzička kultura udžbenik

Selma Ferović, Indira Meškić

”Sarajevo Publishing”

Sarajevo

6.

Vjeronauka

Vjeronauka

Muamer Tinjak

“El – Kalem”

Sarajevo

 

SPISAK UDŽBENIKA ZA UČENIKE TREĆEG RAZREDA

 

R.B.

NASTAVNI PREDMET

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

BHS jezik i književnost

Čitanka i radna sveska

Belma Dilberović

”Sarajevo Publishing”

Sarajevo

2.

Matematika

Matematika udžbenik i radna sveska

Boško Jagodić

”Sarajevo Publishing”

Sarajevo

3.

Moja okolina

Moja okolina udžbenik i radna sveska

Mediha Pašić

“Bosanska knjiga” ”Sarajevo

4.

Muzička kultura

Muzička kultura udžbenik

Selma Ferović, Indira Meškić

”Sarajevo Publishing”

Sarajevo

6.

Vjeronauka

Vjeronauka

Mina Pleh, Muamer Tinjak, Melika Nezirović

“El – Kalem”

Sarajevo

7.

Engleski jezik

English Adventure 1 udžbenik i radna sveska

Anne Worrall, Elizabeth Kilbey, Asmir Mešić

Buybook

 

SPISAK UDŽBENIKA ZA UČENIKE ČETVRTOG RAZREDA

R.B.

NASTAVNI PREDMET

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

BHS jezik i književnost

Čitanka i radna sveska

Hazema i Ibro Ništović

“Bosanska riječ” Tuzla

2.

Matematika

Matematika udžbenik i radna sveska

Boško Jagodić

”Sarajevo Publishing”

Sarajevo

3.

Moja okolina

Moja okolina udžbenik i radna sveska

Samira Lugavić

“Bosanska knjiga” ”Sarajevo

4.

Muzička kultura

Muzička kultura udžbenik

Selma Ferović,

”Sarajevo Publishing”

Sarajevo

6.

Vjeronauka

Vjeronauka

Hazema i Ibro Ništović, Mensur Valjevac

“El – Kalem”

Sarajevo

7.

Engleski jezik

English Adventure 2 udžbenik i radna sveska

Anne Worrall, Elizabeth Kilbey, Asmir Mešić

Buybook

 

SPISAK UDŽBENIKA ZA UČENIKE PETOG RAZREDA

R.B.

NASTAVNI PREDMET

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

BHS jezik i književnost

Čitanka

Naš jezik

Šejla Šehabović Jasminka Šehabović

Šejla Šehabović Jasminka Šehabović

“Nam” Tuzla/”Vrijeme” Zenica

“Nam” Tuzla/”Vrijeme” Zenica

2.

Matematika

Matematika udžbenik i radna sveska

Žarmen Hamidović Vildana Mujakić Dijana Kovačević

“Nam” Tuzla/”Vrijeme” Zenica

3.

Priroda

Priroda udžbenik i radna sveska

Zijad Numić

Naida Vidović

“Bosanska riječ” ”Sarajevo

4.

Društvo

Društvo udžbenik

Amira Idrizović

“Nam” Tuzla

5.

Muzička kultura

Muzička kultura udžbenik

Esad Šuman

”Sarajevo Publishing”

Sarajevo

6.

Likovna kultura

Likovna kultura udžbenik

Jasna Mujkić

”Sarajevo Publishing”

Sarajevo

7.

Vjeronauka

Vjeronauka

Mustafa Prljača

“El – Kalem”

Sarajevo

8.

Engleski jezik

English Adventure 3 udžbenik i radna sveska

Isabella Hearn Asmir Mešić

Buybook

9.

Osnove tehnike

Osnove tehnike udžbenik

Milan Cvijetinović Sulejman Ljubović

“Bosanska riječ” ”Sarajevo

11.

Kultura življenja

Kultura življenja udžbenik

Subhija Kapić

“Bosanska riječ” Tuzla

 

SPISAK UDŽBENIKA ZA UČENIKE ŠESTOG RAZREDA

RB

NASTAVNI PREDMET

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost

Čitanka za 6. razred – udžbenik,
Naš jezik za 6. razred -udžbenik

Zejćir Hasić
Amira Džibrić i Ismeta Džibrić

“Bosanska riječ ”Tuzla
“Bosanska riječ”
Tuzla

2.

Engleski jezik

CHALLENGES  1

M. Harris, D. Mower, A. Mešić

“Buybook” Sarajevo

3.

Njemački jezik

Njemački jezik za 6. razred

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“/“Dječija knjiga” Sarajevo

4.

Matematika

Matematika-udžbenik za 6.r.

Edin Galijatović i Robert Onodi

„Bosanska riječ“ Tuzla

5.

Historija

Historija –udžbenik za 6. razred

Aida Petković i Marina Pocrnja

„Klett“ Sarajevo

6.

Biologija

Biologija za 6. razr.

Zijad Numić i Naida Vidović

„Bosanska riječ“ /”Dječija knjiga” Sarajevo

7.

Geografija

Geografija za 6. r.

Enisa Kulašin

”Bosanska knjiga” Sarajevo

8.

Tehnička kultura

Tehnička kultura-udžbenik za 6. razr.

Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović

„Bosanska riječ“/“Dječija knjiga” Sarajevo”

9.

Informatika

Informatika-udžbenik za 6. razr.

Suada Numić

„Bosanska riječ“/“Dječija knjiga” Sarajevo”

10.

Muzička kultura

Muzička kultura-udžbenik za 6. razr.

Mevludin Hajdarhodžić i MarkoBaroščević

„Nam“ Tuzla

11.

Likovna kultura

Likovna kultura-udžbenik za 6. razr.

Admir Mujkić

“Sarajevo Publishing” Sarajevo

12.

Vjeronauka

Vjeronauka-udžbenik za 6. razr.

Amina Grabus i Muamera Grabus

“El-Kalem” Sarajevo

 

SPISAK UDŽBENIKA ZA UČENIKE  SEDMOG RAZREDA

RB

NASTAVNI PREDMET

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Bosanski,hrvatski,
srpski jezik i književnost

Čitanka za 7. razred-udžbenik
Naš jezik za 7. razred-udžbenik

Amira Hadžihrustić
Amira Hadžihrustić

“Sarajevo Publishing” Sarajevo

2.

Engleski jezik

CHALLENGES  2

M. Harris, D. Mower, A. Mešić

“Buybook” Sarajevo

3.

Njemački jezik

Njemački jezik za 7.r.-udžbenik

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“/“Dječija knjiga” Sarajevo

4.

Matematika

Matematika-udžbenik za 7. razred

Fako Atija

“Bosanska riječ”  Tuzla

5.

Historija

Historija-udžbenik za 7. razred

Azerina Muminović Safer Muminović

“Svjetlost” Sarajevo

6.

Geografija

Geografija-udžbenik za 7. razred

Teufik Hodžić

„Bosanska riječ“ /”Dječija knjiga” Sarajevo

7.

Biologija

Biologija-udžbenik za 7. razred

Jasminka Hadžihalilović, Amela Begić
Rasima Tupkušić

“Bosanska knjiga” Sarajevo

8.

Fizika

Fizika-udžbenik za 7. razred

Hasnija Muratović i Nada Gabela

“Grafex” Mostar

9.

Tehnička kultura

Tehnička kultura-udžbenik za 7. razred

Elvira Šišić, Esed Karić, Muhamed Suljić i Jasmin Karahmet

“Bosanska riječ” Tuzla

10

Informatika

Informatika-udžbenik za 7. razred

Lejla Dizdarević

“Sarajevo Publishing” Sarajevo

11.

Muzička kultura

Muzička kultura-udžbenik za 7. razred

Refik Hodžić

“Vrijeme” Zenica, “Nam” Tuzla

12.

Likovna kultura

Likovna kultura-udžbenik za 7. razred

Admir Mujkić

“Sarajevo Publishing” Sarajevo

13.

Vjeronauka

Vjeronauka-udžbenik za 7. razred

Amina Grabus i Muamera Grabus

“El-Kalem”
Sarajevo

SPISAK UDŽBENIKA ZA UČENIKE  OSMOG RAZREDA

 

 

R.B.

 

NASTAVNI PREDMET

 

NAZIV UDŽBENIKA

 

AUTOR

 

IZDAVAČ

1.

Bosanski,hrvatski,
srpski jezik i književnost

Čitanka za 8. razred – udžbenik

Naš jezik za 8. -udžbenik

Azra Verlašević i Vesna Alić

Zdravka Zekić

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

„Bosanska riječ“/

„Dječija knjiga“

Sarajevo

2.

Engleski jezik

CHALLENGES  3

M. Harris, D. Mower, A. Mešić

“Buybook”

Sarajevo

3.

Njemački jezik

Njemački jezik za 8. Razred – udžbenik

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“/

„Dječija knjiga“

Sarajevo

4.

Historija

Historija –udžbenik za 8. razred

Azerina Muminović i Safer Muminović

“Svjetlost”  Sarajevo

5.

Geografija

Geografija za 8. razred  – udžbenik

Enisa Kulašin

“Bosanska knjiga”

Sarajevo

6.

Matematika

Matematika – udžbenik za 8. razred

B. Jagodić

“Bosanska knjiga”

Sarajevo

7.

Biologija

Biologija – udžbenik za 8. razred

Zijad Numić i Naida Vidović

„Bosanska riječ“ /”Dječija knjiga”

Sarajevo

8.

Fizika

Fizika – udžbenik za 8. razred

Drago Tomić

“Bosanska knjiga”

Sarajevo

9.

Tehnička kultura

Tehnička kultura-udžbenik za 8. razred

Sakib Selimović, Elvira Selimović i

Jasmin Smajlović

„Sarajevo Publishing“

Sarajevo

10.

Hemija

Hemija – udžbenik za 8. razred

Nataša Miličević i Mediha Musić

„Sarajevo Publishing“

Sarajevo

11.

Likovna kultura

Likovna kultura – udžbenik za 8. razred

Admir Mujkić

“Sarajevo Publishing” Sarajevo

12.

Muzička kultura

Muzička kultura – udžbenik za 8. razred

Senad Kazić

“Bosanska knjiga”

Sarajevo

13.

Vjeronauka

Vjeronauka – udžbenik za 8. razred

Emina Grabus i Muamer Neimarlija

“El – Kalem”

Sarajevo

14.

Informatika

Informatika

Vilić/Kazazić

“Vrijeme” Zenica/”Nam” Tuzla

 

SPISAK UDŽBENIKA ZA UČENIKE  DEVETOG  RAZREDA

 

 

R.B.

 

NASTAVNI PREDMET

 

NAZIV UDŽBENIKA

 

AUTOR

 

IZDAVAČ

1.

Bosanski,hrvatski,
srpski jezik i književnost

Čitanka za 9. razred-udžbenik

Naš jezik za 9. razred-udžbenik

Azra Velašević i Vesna Alić

Amira Džibrić

“Vrijeme” Zenica

“Nam” Tuzla

“Dječija knjiga” Sarajevo

2.

Engleski jezik

CHALLENGES  4

M. Harris, A. Mešić, A. Sikorzynska, D. Mower

“Buybook” Sarajevo

3.

Njemački jezik

Njemački-udžbenik za 9. razred

Zlata Maglajlija

“Dječija knjiga” Sarajevo

4.

Matematika

Matematika-udžbenik za 9. razr.

Šefket Arslanagić

“Dječija knjiga” Sarajevo

5.

Historija

Historija-udžbenik za 9. razred

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

“Vrijeme” Zenica “Nam” Tuzla

6.

Geografija

Geografija-udžbenik za 9. razred

Damir Džafić i Salih Kulenović

“Vrijeme” Zenica “Nam” Tuzla

7.

Biologija

Biologija-udžbenik za 9. razred

Amela Begić i Jasminka Halilović

“Bosanska knjiga” Sarajevo

8.

Hemija

Hemija-udžbenik za 9. razred

Nataša Miličević i Mediha Musić

“Sarajevo Publishing” Sarajevo

9.

Fizika

Fizika-udžbenik za 9. razred

dr. Neda Gabela i dr. Hasnija Muratović

“Grafex” Mostar

10.

Tehnička kultura

Tehnička kultura-udžbenik za 9. razred

Ćamil Ahmetović, Suada Numić i Nahid Kulenović

“Nam” Tuzla ”Vrijeme” Zenica

11.

Likovna kultura

Likovna kultura-udžbenik za 9. razred

Jasna Mujkić

“Sarajevo Publishing” Sarajevo

12.

Muzička kultura

Muzička kultura-udžbenik za 9. razred

Refik Hodžić

“Nam” Tuzla “Vrijeme” Zenica

13.

Informatika

Informatika

Vilić/Kazazić

“Vrijeme” Zenica “Nam” Tuzla

14.

Vjeronauka

Vjeronauka

E. Grabus, M. Neimarlija, A. Purković, M. Zukić

“El-Kalem” Sarajevo