U ponedjeljak 22.01.2018. godine u prostorijama Centra za obrazovanje i poduzetništvo (ul. Alojzija Benca br. 4) u periodu od 09,00 do 12,00 sati održana je drugi modul edukacije za sedmu grupu nastavnika u oblasti sticanja digitalnih kompetencija i vještina – izrada digitalnih nastavnih sadržaja čime je završen ovaj ciklus edukacije. Nastavnici su bili podijeljeni u sedam grupa. Svaka grupa broji 24 nastavnika. Iz naše škole za edukaciju su bile odabrane nastavnice Almira Karčić, Sabina Pašalić i Mukadesa Delić. Današnjoj edukaciji zbog učešća na Drugoj Google for Education konferenciji nije prisustvovala nastavnica Almira Karčić
Nastavnici su stekli osnovna znanja i vještine za korištenje hardvera i softvera i izrade digitalnih nastavnih sadržaja.