Na nastavi bosanskog jezika i književnosti, učenici predmetne nastave, su se okušali u pisanju poezije, odazivajući se na školski literarni natječaj. Učenici su mogli pisati: akrostih, činkvinu haiku ili pjesmu slobodne forme (sa ili bez rime). Rezultate njihovog rada možete pogledati. Naime, učenici su imali zadatak napisati pjesmu na temu “Moja škola” povodom Dana škole, vodeći se mišlju da je škola most između porodice i društva.

Realizirajući ovu kreativnu radionicu u našim razredima, u kojoj su se učenici okušali u poetskom izrazu, i mi smo bili dijelom obilježavanja Svjetskog dana poezije. Cilj je bio da učenici prate ponuđene lirske pjesme koje realiziraju u nastavnom procesu te da inspirirani njihovim porukama kreiraju vlastitu lirsku pjesmu dajući joj svoj identitet i značenje. Ovakav način rada u skladu je s načelima emotivne pedagogije jer motivira za čitanje i stvaranje, te pruža uvide u različite mogućnosti jezične, slikovne i misaone kombinatorike.

Znači radionica je imala više pravaca kreativnog rada, čitanje umjetničke poezije, traženje poruka i ljepote izraza u tim djelima, kreiranje vlastitih stihova i potom čitanje svojih pjesama, čime smo na zabavan i stvaralački način proslavili praznik poezije.