22. i 23.01.1018. godine (ponedjeljak i utorak) održano je stručno usavršavanje nastavnika fizike u prostorijama JU Gimnazija Obala, Sarajevo prvog dana i u JU Elektrotehnička škola za energetiku, na Pofalićima, drugog dana. Pored stručnog usavršavanja iz fizike 22. i 23. januara, nastavnici mogu prisustovati stručnom seminaru sa temama digitalnih kompetencija koje su mogli odabrati na način da biraju jedan od termina (grupa) koji se nalaze u online obrascu na ponuđenom linku.  O mjestu realizacije su obavjšteni putem e-maila kojeg su upisali kao kontakt. U ponedjeljak su realizirane sljedeće teme: “Motivacija učenika u nastavi Fizike” (predavač: Mevludin Maličević, MA, u periodu o 10,00 do 11,00 sati), “Različiti pristupi vizualiziranja superpozicije talasa u nastavi talasne optike” (predavač: prof. dr. Vanes Mešić u periodu od 11,05 do 12,05 sati) i “Online nastava Fizike” (predavač: Jazid Bajrić, prof. u periodu od 12,10 do 13,10 sati. U utorak su realizirane teme: “Stilovi učenja djece u inkluzivnoj školi” (predavač: dr. sci. Arnela Borovac-Bekaj u periodu od 10,00 do 11,00 sati), “Nobelova nagrada za fiziku 2017.” (predavač: mr. sci. Benjamin Fetić u periodu od      11,05 do 12,05 sati) i “Učeničke miskoncepcije u grafičkom predstavljanju kretanja u osnovnoj i srednjoj školi” (predavači: Sanela Karović, prof. i Merjem Ustamujić, prof. u periodu od 12,10 do 13,10 sati). Edukaciji je prisustvovao nastavnik fizike iz naše škole Salko Delić.