U četvrtak, 23. 11. 2017. godine, održana je svečana akademija povodom 25. novembra, Dana državnosti BiH i 74. godišnjice ZAVNOBiH-a u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu.
Kao i svake godine, na ovoj manifestaciji budu prisutni i učenici naše škole predvođeni nastavnicima i direktorom.
Svečanosti su prisustvovali i Ibrahim Hadžibajrić, načelnik Općine Stari Grad, Muharem Fišo, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo, profesor historije Husnija Kamberović i brojni građani kao i učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Starog Grada koji su uzeli učešće u kulturno-umjetničkom dijelu programa.
Svečanu Akademiju je organizovalo Udruženje antifašista i boraca NOR-a Stari Grad Sarajevo.