opcina-stari-grad

    Na platou ispred općinske zgrade uz prisustvo nekoliko stotina gostiju: nastavnika, direktora, učenika, njihovih roditelja i ostalih, u  četvrtak, 8. septembra održan je svečani program koji su pripremili učenici iz viših razreda osnovnih škola sa područja Općine. Na samom početku je intonirana državna himna Bosne i Hercegovine. opcina Svaka škola predstavila se sa po jednom tačkom koju je najavio voditelj programa.  Kompozicijom “Moje Sarajevo” predstavila se škola “Edhem Mulabdić”. Članovi Ritmičke sekcije iz naše škole pokazali su “Dječiju gimnastiku. opcina1                   Ples “Happy music mix” izveli su učenici iz škole Mula Mustafa Bašeskija”.
” Dječija pava” predstavio je mali hor iz škole “Hamdija Kreševljaković”. Dramskim prikazom “Školski razgovor” predstavili su se učenici iz škole “Vrhbosna”.Kompozicijom “Pjevati želim” predstavio se hor iz Osnovne škole “Saburina”. Na početku programa prisutnima se obratio općinski načelnik, gospodin Ibrahim Hadžibajrić da bi na kraju svim prvačićima podjelio ruksake izrazivši zadovoljstvo što općinska služba za obrazovanje bar na ovaj način može da pomogne roditeljima i olakša početak školske godine.