TREĆI RAZREDI

III-1/Učiteljica: Amra Efendić

RB

PREZIME I IME UČENIKA

1.

Alić Kelma

2.

Bešić Ermin

3.

Hećo Amina

4.

Holjan Irma

5.

Imeri Elvedin

6.

Kadić Amina

7.

Kalkan Mirnes

8.

Lendo Iman

9.

Maletović Amina

10.

Miladin Hamza

11.

Pupović Ali

12.

Pupović Mesud

13.

Selimović Taida

14.

Smailbegović Tarik

15.

Smajić Naida

16.

Trnka Amel

 

III-2/Učiteljica: Lejla Čengić

RB

PREZIME I IME UČENIKA

1.

Bakaršić Aladin

2.

Bečirović Amra

3.

Čengić Nađa

4.

Gagula Rijad

5.

Karačić Ema

6.

Karamehmedović Dalila

7.

Mahović Sarah

8.

Mahmutović Adna

9.

Mašić Elhana

10.

Mašić Hamza

11.

Melez Lamija

12.

Peci Suada

13.

Rajić Amir

14.

Sablja Ali

15.

Sijamić Irfan

16.

Sipović Eman

17.

Vilić Iman