MLADI I INTERNET

U utorak, 12.11.2013. god. u 17:30 sati u našoj školi realizirana je prva tema u ovogodišnjem ciklusu tribina za roditelje u organizaciji Kantonalne javne ustanove “Porodično savjetovalište”. Certificirani porodični savjetnici i socijalni radnici realizirat će dvije teme. Interaktivno predavanje na temu „Mladi i Internet“ realizirano je u kabinetu Likovne/Muzičke kulture. Roditelji su bili veoma zadovoljni izlaganjem predavača Amera Šenderovića te su se i sami uključili u vrlo konstruktivan dijalog.

 

   U ovoj godini na prijedlog značajnog broja roditelja i pedagoga realizirat će se dvije nove teme i to, uz već navedenu, i tema “Pubertet i adolescencija- roditelji kao podrška“.
internet

   internet1Druga tema bit će realizirana u našoj školi 19.11.2013. godine u 17:30 sati
Na tribini prisutni roditelji su izrazili želju da se u budućnosti ovim i sličnim predavanjima odazove veći broj roditelja jer su se uvjerili da su ovakve tribine zaista velika pomoć za prepoznavanje i preveniranje unutarporodičnih rizičnih faktora, te blagovremeno prepoznavanje i sprečavanje nepoželjnih oblika ponašanja koja vode ka maloljetničkom prestupništvu