Najbolje odbojkašice iz  općine Stari Grad za nagradu su dobile boravak na Igmanu, od 12. do 14. maja. 2017. Na Igmanu su sa odbojkašicama bili i nastavnici tjelesnog i zdravstvenog odgoja iz naše škole, Rešad Fočo i Semir Hamzić.

Divan planinski zrak i ” Ozonski raj”,rekreacija na travi…Vjerujemo da će se vratiti pune lijepih sjećanja i utisaka.