Novinar i snimatelj  ovog tv-programa posjetili su našu školu u utorak i snimili emisiju o aktivnostima koje se realiziraju u  školi. Za ovaj put predstavljen je projekat „Terenska nastava“ koji je planiran već drugu godinu zaredom Godišnjim programom rada škole. Koordinator ovih aktivnosti je nastavnica geografije Almira Karčić koja je i predstavila koje su programske aktivnosti već realizirane u prvom polugodištu ove školske godine i šta će biti realizirano

 

u narednom periodu. Prilog iz naše škole bit će emitiran u četvrtak 8. marta u 21,00 sat, u sklopu emisije „Prva dob“.